LAHJOITA NYT

Neuvonta

Kaikkea ei tarvitse jaksaa yksin

Invalidiliiton tärkein tehtävä on auttaa vammaisia ihmisiä ja varmistaa heidän oikeuksiensa toteutuminen yhteiskunnassa. Tälle työlle on suuri tarve, sillä pelkästään viime vuonna yli tuhat viisisataa ihmistä oli yhteydessä Invalidiliiton neuvonta- ja edunvalvontapalveluihin, joita pidetään yllä osin lahjoitusvaroilla.

Yhteydenottoja tuli monilta eri elämänalueilta. Monet olivat jääneet vaille tarvitsemaansa apuvälinettä, toiset pohtivat miten saisivat tarvitsemansa kuntoutuksen tai surivat sitä, etteivät pääse kauppaan tai kirjastoon kielteisen avustaja- tai kuljetuspalvelupäätöksen takia. Ihmiset olivat väsyneitä taistelemaan saadakseen sen, mitä tarvitsevat elääkseen kohtuullista, itsenäistä elämää.

Aivovamma vaikeuttaa asioiden hoitamista

Laura25-vuotias Laura vammautui kymmenen vuotta sitten liikenneonnettomuudessa. Onnettomuuden seurauksena hänellä on selkäydin- ja aivovamma. ”Aivovamman takia väsyn herkemmin ja väsyneenä unohtelen asioita, en pysty keskittymään pitkiä aikoja kerrallaan ja aloitekykyni on heikentynyt”, Laura kertoo.

Lauran mielestä on tärkeää, että Invalidiliitolta saa apua  silloin, kun väsyy taistelemaan oikeuksiensa puolesta. ”Invalidiliiton neuvonta- ja edunvaltontapalveluita tarvitaan siksi, että kaikilla ei ole tietoa eikä taitoa hakea palveluita itse. Kaikilla ei ole voimia taistella siitä mikä itselle kuuluu”, Laura sanoo.

Aivovamman aiheuttamien rajoitteiden takia Laura kokee, että hänenkin on välillä raskasta pitää huolta omista oikeuksistaan: ”Aivovamman takia minun on vaikea saada asioita tehtyä. Siksi on hankala lähteä soittelemaan sinne ja tänne, kun ei tiedä mihin pitäisi olla yhteydessä. Vaikka en ole edes hakenut kovin monenlaisia palveluita, olen kokenut näissä pienissäkin asioissa uupumusta ja neuvottomuutta”, Laura jatkaa.

Talous menee ihmisen edelle

Invalidiliiton tarjoamaa puolueetonta apua tarvitaan, koska taloudelliset tarpeet ohjaavat yhteiskunnallista päätöksentekoa enemmän kuin ihmisten tarpeet. Usein tämä näkyy siinä, että vammaisille henkilöille ei kerrota, mihin palveluihin he olisivat oikeutettuja.

”Palveluita ei tulla tarjoamaan, vaan aina pitää itse tietää mihin on oikeutettu ja miten sitä palvelua haetaan. Usein tuntuu myös siltä, että hakemuksen tueksi pitää löytää lisää ja lisää perusteluita. Tähän kaipaisin apua”, Laura toteaa.

Lahjoittamalla autat

Sote-uudistus lisää neuvonnan ja edunvalvonnan tarvetta. Kun koko hyvinvointijärjestelmämme on muutoksessa, on äärimmäisen tärkeää, että voimme vastata aupa tarvitseville. Lahjoita nyt ja varmistat, että jokainen saa tarvitsemansa avun.

Vammaisuus ei ole kenenkään valinta, mutta sen kanssa voi elää täysillä normaalia elämää.

-Laura